Στον αέρα όλες οι μετεγγραφές λόγω ΣτΕ!


Ακυρώνει τις μετεγγραφές που έγιναν μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις της σχολικής περιόδου 2013-14 , το Συμβούλιο της Επικρατείας! 


Οι σύμβουλοι Επικρατείας  έκριναν πως οι μετεγγραφές πρέπει να γίνονται με πλαφόν το οποίο θα καθορίζεται από τις Σχολές και δεν θα ξεπερνά το 10% για κάθε ακαδημαϊκό έτος(όπως προβλέπει το άρ. 16 του Συντάγματος). Έτσι, διατάσσει την επιστροφή των φοιτητών στις σχολές που πέρασαν! 

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν οι δικαστές οι μετεγγραφές θα αφορούν αυστηρά και μόνο δυο κατηγορίες φοιτητών: όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και εκείνους που έχουν  ανυπέρβλητη οικονομική  δυσχέρεια. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει μετεγγραφή φοιτητή με βάση άλλο κοινωνικό κριτήριο, δηλαδή στην περίπτωση που είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνης, ορφανό, μονογονεϊκής κ.λ.π.

Πρόκειται για την υπ΄ αριθμ. 1251/2015 απόφαση. Εξαιρεί όσους «αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Σχολή ή το Τμήμα, όπου έχουν εισαχθεί,  λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή λόγω ανυπέρβλητης οικονομικής δυσχέρειας και ζητούν να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που εδρεύει σε άλλη πόλη, όπου αποδεδειγμένα θα έχουν την αναγκαία για τη φοίτησή τους ιατρική ή οικονομική, κατά περίπτωση, υποστήριξη».

Οι δικαστές θεωρούν ότι ο νομοθέτης «επέβαλε στα ιδρύματα ουσιαστικώς απεριόριστες μετεγγραφές φοιτητών». Κρίνουν τις διατάξεις «αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες, οι δε προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την εφαρμογή τους πρέπει να ακυρωθούν».

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ  είχαν προσφύγει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και 115 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών ζητώντας να ανασταλεί προσωρινά και να ακυρωθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο ως αντισυνταγματικό.
______________________________________________________________________________

Με πληροφορίες από το www.capital.gr

Σχόλια