Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" διοργανώνει, μέσω του Γραφείο εκπαίδευσης Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων και σε συνεργασία με τα τμήματα/δομές του, Πασχαλινό Bazaar.

Το μπαζάρ ανοίγει τις πύλες του από σήμερα 27 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου 2015, στον "Πολυχώρο Πολιτισμού" του Ψ.Ν.Θ. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00πμ. έως τις 14:00μμ. και περιλαμβάνει δημιουργίες και κατασκευές που επιμελήθηκαν επανενταξιακοί ασθενείς, ένοικοι και μέλη των: 
  • Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής "ΜΥΡΩΝ" του Ξενώνα Άνω Πόλης "ΝΟΣΤΟΣ" 
  • Εργαστήριο Κεραμικής "ΠΥΞΙΔΑ" του Κέντρου Ημέρας 
  • Καλλιτεχνικό Εργαστήρι - Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 
  • Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - Π.Ε.Θ.Ε.Α. "ΑΡΓΩ" 
  • Κλινικό τμήμα αντιμετώπισης της αλκοόλ εξάρτησης "ΜΕΘΕΞΙΣ" 
  • Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" 
  • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης - Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης 
  • Οργανωμένο Πρόγραμμα Αποκατάστασης Μονάδας Πρασίνου.