Με 57 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, στις 16.00, η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος). 

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: 
  • Προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για το έτος 2015, με σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης  Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
  • Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θεσσαλονίκης 
  • Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πρόσληψη εποχικού προσωπικού 38 εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση του προγράμματος
  • Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επανάχρησης του συγκροτήματος των παλιών στάβλων του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Συνδιοργάνωση έκθεσης βιολογικών προϊόντων σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδος, στις 22 Μαρτίου 2015, στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης
  • Έγκριση εκδηλώσεων με τίτλο “Εαρινές Ημέρες Βιβλιοθηκών” για την περίοδο 23/3  έως 4/4 /2015
  • Έγκριση αναλυτικού προγράμματος σειράς εκδηλώσεων για παιδιά με τίτλο «Κυριακές στο Άνετον» από 29/3/2015 έως 31/5/2015 
  • Γενικές ρυθμίσεις τεχνικού και λειτουργικού χαρακτήρα για την έκδοση αδειών χρήσης, την τοποθέτηση εξοπλισμού και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους