Το κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 6η τακτική συνεδρίαση του σώματος σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015.


Οι νέες ρυθμίσεις για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, που προέκυψαν κατόπιν διαβούλευσης με τις Δημοτικές Κοινότητες και τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν ως στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου, την ευταξία και της λειτουργικότητα της πόλης

Στον κανονισμό προσδιορίζονται με ακρίβεια το ποσοστό του κοινόχρηστου χώρου που μπορεί να παραχωρηθεί και η έκταση που πρέπει να παραμείνει ελεύθερη. Συγκεκριμένα, σε πεζοδρόμια πλάτους άνω των 3,5 μέτρων, παραχωρείται για τραπεζοκαθίσματα το 40% του καθαρού ελεύθερου πλάτους αυτού. Σε οδούς που βρίσκονται εντός των ορίων των Α' και Ε' Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, απαγορεύεται η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου αν το πεζοδρόμιο έχει πλάτος έως 2,5 μ. Για τις λοιπές οδούς (εντός των ορίων των Β' , Γ' και Δ' Δημοτικών Κοινοτήτων) απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αν το πεζοδρόμιο έχει πλάτος έως 2 μ. 

Αντίστοιχα, υπάρχει πρόβλεψη ώστε να παραμένει ελεύθερη η όδευση τυφλών, η ράμπα ΑμΕΑ, ο χώρος μπροστά από διάβαση και γύρω από κάδους απορριμμάτων, κυτία οργανισμών κοινής ωφέλειας, προσδιορίζεται ελάχιστη απόσταση από φωτεινό σηματοδότη, ενώ ορίζεται ότι πρέπει να παραμένουν ελεύθερα και χωρίς καμία παρέμβαση δέντρα – δενδροδόχοι, παρτέρια και λοιπά σημεία φύτευσης.

Στον κανονισμό προβλέπεται ότι οι Δημοτικές Κοινότητες μπορούν να προτείνουν στα Συμβούλιά τους και στη συνέχεια προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έως 3 επιχειρήσεις το χρόνο για χορήγηση ειδικού σήματος ή τίτλου επιβράβευσης για καταστήματα που τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και είναι φιλικά στην πρόσβαση των πεζών και ΑμΕΑ. 

Στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τις απαγορεύσεις χορήγησης αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον περιορισμό της χρήσης σε ποσοστό 20% του αριθμού των καταστημάτων για κάθε πλευρά οικοδομικού τετραγώνου σε συγκεκριμένες οδούς, καθώς επίσης τις ρυθμίσεις της τοποθέτησης εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 

Σε ό,τι αφορά τις απαγορεύσεις εγκρίθηκαν τα εξής:

1. Δεν χορηγούνται άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα στις οδούς: 
Βενιζέλου (από Λ. Νίκης έως Ερμού) 
Ίωνος Δραγούμη (από Κουντουριώτου έως Ερμού)  
Μητροπόλεως (από Ίωνος Δραγούμη έως Φιλικής Εταιρείας) 
Μανουσογιαννάκη 
Δαγκλή  (στον πεζόδρομο, κάτω από την οδό Τσιμισκή)

2. Επιτρέπεται η παραχώρηση σε ποσοστό 20% του αριθμού των καταστημάτων, για κάθε πλευρά οικοδομικού τετραγώνου, στην περιοχή του κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Κουντουριώτου - Λ. Νίκης - Ν. Γερμανού - Αγγελάκη - Εγνατία – Δωδεκανήσου – Σαλαμίνος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τη Λεωφ. Νίκης, ενώ για την οδό Δωδεκανήσου ισχύει και στις δύο πλευρές της. Δεν ισχύει η συνένωση σε όμορους χώρους καθ' υπερβολή του 20%.

3. Δεν χορηγούνται άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε οδούς που βρίσκονται υπό ανάπλαση και ο προς διάθεση κοινόχρηστος χώρος σε Κ.Υ.Ε. θα πρέπει να προβλέπεται από το στάδιο μελέτης αυτής και θα εκδίδεται ειδική κανονιστική πράξη πριν την ολοκλήρωση της ανάπλασης, που θα καθορίζει τον προς διάθεση κοινόχρηστο χώρο

4. Οι νέες ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν: 
για νέες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υ.Ε. (κατάθεση αίτησης για προέγκριση  άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος μετά τις 3/11/2014)
σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο (αλλαγή Α.Φ.Μ.: α. από φυσικό πρόσωπο σε άλλο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία β. από εταιρεία σε άλλη εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο)
σε περίπτωση αλλαγής (και όχι απλά προσθήκης) δραστηριότητας
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου γίνεται προσθήκη ή μεταβίβαση σε πρόσωπο με συγγένεια α΄ βαθμού.  

Οι νέες ρυθμίσεις των κοινοχρήστων χώρων για τη χορήγηση των σχετικών αδειών θα ισχύουν από το τρέχον έτος (2015). Από το έτος 2016 θα χορηγείται μία άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου που θα περιλαμβάνει τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και τον εξοπλισμό που θα λαμβάνει το κάθε κατάστημα. Ειδικότερα για τις ρυθμίσεις της τοποθέτησης εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, η απόφαση θα έχει εφαρμογή από το 2016, προκειμένου να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής των επιχειρηματιών.