Συμφωνία με την οποία ο ΟΟΣΑ αναλαμβάνει να δώσει τεχνογνωσία στην ελληνική πλευρά όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αποτελούν προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, υπέγραψαν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και το επικεφαλής του Οργανισμού Α.Γκουρία στο Παρίσι.

«Οι άμεσες προτεραιότητες της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η απελπιστική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα στην Ελλάδα σε σχέση με τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά».

Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΟΣΑ.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε συγκεκριμένα ότι «θα στοχεύσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνού, θα κάνουμε πιο αυστηρή τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, θα ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα εξασφαλίσουμε την πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια των λειτουργιών της και θα διευρύνουμε τον ορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ενώ θα καταργήσουμε την φορολογική ασυλία».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να προωθηθούν:
  • Μηχανισμοί για καλύτερους διορισμούς, αξιολογήσεις και καθιέρωση δίκαιων διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας ανθρώπινων και άλλων πόρων στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κεντρικών και τοπικών κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του κράτους «πιο αποτελεσματικά, εξετάζοντας κάθε περίπτωση χωριστά και σεβόμενοι το δημόσιο συμφέρον». «Για παράδειγμα, πρέπει να ενοποιήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ με διάφορους φορείς διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων που σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα».

Ο κ. Τσίπρας είπε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διευρύνει την ατζέντα σε ορισμένους τομείς, όπως: Πράσινη Ανάπτυξη, κοινωνική οικονομία, νέα δικτυακά συστήματα, επιχειρηματικά οικοσυστήματα (clusters).