Θετικό κατά 15.124 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων στην αγορά εργασίας τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 97.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 82.863. 

Ο Φεβρουάριος 2015, είναι ο πρώτος μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο, ύστερα από πέντε συνεχόμενους μήνες με αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.