Κατά της παραπομπής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το δημοτικό συμβούλιο ΘεσσαλονίκηςΨήφισμα για την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο από τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 7ης τακτικής συνεδρίασής του χθες, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015.


Στο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη διαφωνία του για την παραπομπή με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος από βαρεία αμέλεια», επειδή θεωρεί ότι τα μέλη της επιτροπής εφάρμοσαν «την ευχέρεια που τους παρέχει ο νόμος με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010» και ήταν συνεπείς «με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που λήφθηκαν και με τη δική τους συμμετοχή και ψήφο», ώστε να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαίωσε παλαιούς εργαζόμενους του Δήμου «και προχώρησε στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης τους με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με βάση το νόμο και το πραγματικό καθεστώς απασχόλησης τους».

Το δημοτικό συμβούλιο δηλώνει ότι «αντιτίθεται κατηγορηματικά προς την ανωτέρω πειθαρχική παραπομπή, η οποία παραβιάζει τα συνταγματικώς και νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και όρια δράσης των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι για τους οποίους εκδόθηκε η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση «ήταν απολύτως απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προς όφελος των δημοτών του» και ανακοινώνει πως «θα ζητήσει άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να προχωρήσουν στη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή και διοικητικών μέτρων, για να παύσει και να αρθεί κάθε πειθαρχική ή άλλη δίωξη σε βάρος των συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων του».

Σχόλια