Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικτυακής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Θεόδωρου Ζαγοράκη.


Στην ερώτηση του ο κ. Ζαγοράκης είχε επισημάνει την ανάγκη βελτίωσης των επίσημων ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε η αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες, αλλά και τους κρατικούς φορείς να γίνει ευκολότερη. Ο κ. Ζαγοράκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις άμεσες επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος Juncker αποδέχεται στην απάντηση του το πρόβλημα, αναφέροντας ότι η Επιτροπή ήδη επανεξετάζει την ψηφιακή της παρουσία με σκοπό να βελτιστοποιήσει τις ιστοσελίδες της και να δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο πιο συνεκτικό, συναφή και αποδοτικό για όλους τους χρήστες.

Για την εφαρμογή του προγράμματος αναβάθμισης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει, ότι έχει συσταθεί διϋπηρεσιακή ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία συνεργάζεται στενά μ&epsilo n; τις γενικές διευθύνσεις και τους εκτελεστικούς οργανισμούς για την εξάλειψη του περιττού ή επαναλαμβανόμενου περιεχομένου. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η αρχειοθέτηση ή διαγραφή σελίδων που υπερβαίνουν ήδη το ένα εκατομμύριο. Η προσοχή επικεντρώνεται τώρα στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας παρουσίας της Επιτροπής στο διαδίκτυο με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες και τις ανάγκες των χρηστών. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Juncker ένα προσχέδιο αυτής της νέας διαδικτυακής παρουσίας της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο από τον Ιούλιο του 2015. Η νέα διαδικτυακή παρουσία θα καθιερωθεί σταδιακά, ξεκινώντας από τις αρχές του 2016.

Τέλος, ο πρόεδρος Juncker επιβεβαιώνει ότι ένας από τους κυριότερους λόγους διάδρασης των πολιτών με την Επιτροπή στο διαδίκτυο είναι η αναζήτηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης και δεσμεύεται ότι η νέα διαδικτυακή παρουσία θα έχει ως προτεραιότητα την βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Σε σχετική δήλωση του ο κ. Ζαγοράκης ανέφερε τα εξής: «Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα εργαλείο ενημέρωσης, αλλά και διαφάνειας. Η ΕΕ οφείλει να το χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έρχεται πιο κοντά στους πολίτες, παρέχοντας τους παράλληλα τη περισσότερη δυνατή ενημέρωση και πληροφορία. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκή&sigmaf ; Επιτροπής αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει σχετική πρωτοβουλία ».