Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), ερευνητικό κέντρο του CITY College, Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, ξεκινά το HELPCARE, ένα νέο ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο απο το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Το έργο HELPCARE έχει ως σκοπό να βοηθήσει εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Ο κόσμος βρίσκεται σε μια συνεχή αλλαγή και οι τελευταίες τάσεις δείχνουν κυρίως μια αλλαγή στη δομή του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ, μέχρι το 2050, ένας στους πέντε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, με προσδόκιμο ζωής τα 76 έτη. Εκτός από τις εμφανείς κοινωνικές προκλήσεις, η αύξηση του γηραιού πληθυσμού στην Ευρώπη αναμένεται να οδηγήσει σε πολλαπλές προκλήσεις για τους εργαζόμενους στους τομείς της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης. Ήδη, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση εργαζομένων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις είτε σε κλινικές είτε κατ’οίκον, ένα φαινόμενο που συναντάται όλο και πιο συχνά σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Το έργο HELPcare (Healthcare Workers Employability Learning and Professionalization) ένα έργο υπό την ηγεσία του Management School του Πανεπιστημίου του Lancaster, UK έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση του επαγγέλματος του νοσηλευτικού προσωπικού και εργαζομένων στο χώρο της υγείας, σε σχέση με την κατάρτιση τους και τα προσόντα τους. Ως τελικό προϊόν, το HELPcare αποσκοπεί στη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων και μαθημάτων (MOOCs).

Η πρώτη συνάντηση για την έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου, 2015 με τους Δρ. Αντωνία Υψηλάντη και Δρ. Λάμπρο Λαζούρα να συμμετέχουν ως ερευνητές εκ μέρους του SEERC. 

Η συντονίστρια του προγράμματος για την Ελλάδα, Δρ. Υψηλάντη, αναφέρει χαρακτηριστικά “Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου είναι ότι οι εργαζόμενοι στο κοινωνικό τομέα και τον τομέα υγείας θα συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτικού πλαισίου και θα δρουν ως μια ομάδα με τους εμπειρογνώμονες της κάθε χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη μείωση της απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, των ερευνητών και των πολιτικών φορέων με έναν κοινό στόχο να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους αναγνωρισιμότητα ”   

Στο έργο συμμετέχουν επίσης φορείς από την Ιταλία , τη Βουλγαρία , την Πολωνία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένουμε ένα έργο με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία που θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει τον τρόπο που οι εργαζόμενοι στην κοινωνική και υγειονομική φροντίδα εκπαιδεύονται και αναγνωρίζονται στην Ευρώπη.