Το δήμο Θεσσαλονίκης καταγγέλλει το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κόκα - Κόλα 3Ε Θεσσαλο-νίκης, επειδή απομάκρυνε το σταντ των απεργών από τον πεζόδρομο της Αριστοτέλους."Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια έγινε μετά την μεγάλη παρουσία μας  στο συγκεκριμένο σημείο και την παρουσία ξένων τηλεοπτικών σταθμών και εκπροσώπων του ξένου τύπου που ενδιαφερόταν για τον αγώνα μας και το μποϊκοτάζ των προϊόντων της Coca Cola  μέχρι να επαναλειτουρ-γήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης", υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δηλώ-νουν κατάπληξη για την απομάκρυνση και προσθέτουν:

"Δε θα είχαμε καμία αντίρρηση να ικανοποιήσουμε τις «αισθητικές ευαισθησίες» της δημοτικής αρχής και να τοποθετούσαμε ένα νέο καλαί-σθητο, κατά την κρίση τους, stand στο χώρο".