oikodomi_01.jpg

Το «τέλος εποχής» για την παραδοσιακή εκδοχή του επαγγέλματος του μηχανικού στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα επόμενα χρόνια, σηματοδότησε η οικονομική κρίση.

 

Αυτό υπογράμμισαν οι μηχανικοί Νικόλαος Ζαχαρής και Ιωάννης Τσιτσόπουλος, παρουσιάζοντας -σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ- τα συμπεράσματα ομάδας εργασίας, που συγκρότησε το Τμήμα, προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης του επαγγελματικού αντικειμένου του μηχανικού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας, μέσω της αξιοποίησης των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Όπως διαπίστωσαν, η συνεχής και αυξανόμενη ανεργία των νέων επιστημόνων, η αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους και η κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας επιτάσσουν πλέον στροφή σε μια νέα αντίληψη, όπου η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι βασικό ζητούμενο.

Τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 εκτιμάται ότι μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση των μηχανικών στη νέα εποχή, με βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας, αν και προκειμένου αυτό να γίνει πράξη επιβάλλεται να διασφαλιστούν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως: η εξασφάλιση από την πολιτεία των αναγκαίων συνθηκών και του κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, η προσαρμογή του ρόλου του ΤΕΕ σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο στη διασφάλιση γνώσης και την ανάδειξη της ανταγωνιστικής θέσης του μηχανικού, η ανάπτυξη του μοντέλου του τριπλού έλικα (πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα-επιχειρήσεις) και η ενσωμάτωση της διάστασης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικότητας στα προγράμματα σπουδών των πολυτεχνικών σχολών.

Ευκαιρίες μέσα στην κρίση

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, εξέφρασε την ελπίδα οι παρουσιάσεις που έγιναν ν΄ αποτελέσουν την αφετηρία να προσπαθήσουν να καινοτομήσουν οι μηχανικοί.

«Δυστυχώς, το κλασικό επάγγελμα του μηχανικού για τα επόμενα χρόνια έχει πεθάνει. Είναι μία ευκαιρία, οι νέοι συνάδελφοι, μέσα από τη κρίση, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που έχουν, να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για τη πατρίδα. Εμείς, ως ΤΕΕ, προσπαθούμε μέσα από εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια να βοηθήσουμε σε αυτές τις ανησυχίες που έχουν ώστε να βρουν διεξόδους», είπε και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ το επόμενο εξάμηνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, «αγκάθι» για τον κλάδο αποτελεί η αδυναμία χρηματοδότησης των μηχανικών τόσο από το τραπεζικό σύστημα (ακόμη και από την ‘τράπεζα των μηχανικών’, την Τράπεζα Αττικής) με ορθή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και από προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. Εξωστρέφεια, Ενίσχυση μέσω ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013).

Τι μπορούν να κάνουν, πλέον, οι μηχανικοί

Σύμφωνα με τους δύο ομιλητές, τα νέα επαγγέλματα αλλά και νέοι τομείς παραγωγικής δραστηριότητας στις οποίες ήδη αναπτύσσουν και μπορούν να αναπτύξουν  καινοτομική δραστηριότητα οι μηχανικοί όπως είναι μεταξύ άλλων: η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, η σύγχρονη αγροτική παραγωγή, η πράσινη επιχειρηματική βιομηχανική παραγωγή, η περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων, η πράσινη τουριστική δραστηριότητα και οι νέες μέθοδοι παραγωγής και κατασκευής κτηρίων προσαρμοσμένων στην επίτευξη υψηλού ενεργειακού αποθέματος και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (π.χ. βιοκλιματικά κτήρια, κατασκευή έξυπνων ενεργειακών σπιτιών).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι το πρόγραμμα της Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας όπου ποσοστό 20% των επιχειρήσεων είναι ιδιοκτησίας μηχανικών που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα τεχνολογίας/πληροφορικής, έρευνας ανάπτυξης και εφαρμογών στους τομείς υγείας, μεταφορών και υλικών (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία).

Η ομάδα προτείνει δε, συγκεκριμένα έργα και δράσεις, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να δώσουν «σάρκα και οστά» στην επωφελή τόσο για τον κλάδο, όσο και για την περιφερειακή και εθνική οικονομία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των μηχανικών.