Νέο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δωρεάν παροχή νερού για κατανάλωση μέχρι 30 κυβικών μέτρων ανά τετράμηνο, και έκπτωση 50% για χρήση από 31 έως 80 κυβικά,
ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), κατόπιν απόφασης του ΔΣ.


Με βάση τη νέα πολιτική της εταιρείας, πάντως, καμία έκπτωση δεν προβλέπεται πλέον για τις θεωρούμενες ως υψηλές καταναλώσεις, άνω των 81 κυβικών.

Στο προηγούμενο κοινωνικό τιμολόγιο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 4.000 καταναλωτές.

Η απόφαση εφαρμόζεται για άτομα χαμηλού εισοδήματος, με συνολικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) θα πρέπει να υποβάλουν  αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό και Ε9 της εφορίας) και να είναι οι ίδιοι υπόχρεοι του λογαριασμού ύδρευσης. Αναλυτικότερα, με βάση τη χτεσινή απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο μπορούν να γίνονται υπόχρεοι χωρίς να χρειάζεται πλέον να πληρώνουν τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, που ανέρχονται σε 56-100 ευρώ.

  • Για κατανάλωση έως 30 κυβικών νερού ανά τετράμηνο, η παροχή είναι δωρεάν και οι υπόχρεοι πληρώνουν μόνο το πάγιο των 10 ευρώ.
  • Για κατανάλωση 31– 80 κυβικά ανά τετράμηνο ισχύει έκπτωση 50%.
  • Για κατανάλωση πάνω από 81 κυβικά ανά τετράμηνο δεν υπάρχει έκπτωση.

Στο προτεινόμενο κοινωνικό τιμολόγιο, που θα έχει ισχύ μέχρι τέλους του 2015, συμπεριλαμβάνονται και οι μέχρι σήμερα δηλωμένοι καταναλωτές.