Μείωση κατά 10% παρατηρήθηκε στον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρώτο εξάμηνο του 2014.


Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ιδίως αν σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός στην ΕΕ παρέμεινε στάσιμος για την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα μεταφορών, V. Bulc, ύστερα από  σχετική ερώτηση της Ευρωβουλευτού ΝΔ, Ελίζας Βόζεμπεργκ.

Επισημαίνεται ότι η μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη είναι ο φιλόδοξος στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλει&a lpha; 2011-2020. Το 2011 σημειώθηκε οριακή πρόοδος στη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, ενώ το 2012 η εν λόγω μείωση κυμάνθηκε στο 9% και το 2013 στο 8% αντίστοιχα. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προτάσεις για βελτιώσεις στα οχήματα, τις υποδομές και τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στην απάντησή της επίσης, η Σλοβένα Επίτροπος υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, το χρηματοδοτικό μέσο «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για τις υποδομές οδικών μεταφορών υποστηρίζει κυρίως τα διασυνοριακά τμήματα και τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ/ITS), καθώς και τους ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης. Τα κονδύλια  από τη ΔΣΕ χορηγούνται βάσει προσκλήσεων υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων και προβλέπεται ενδεικτική κατανομή πόρων στο πλαίσιο του κονδυλίου συνοχής της ΔΣΕ για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής, στα οποία συγκαταλέγεται η Ελλάδα με 580 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2016.