Απίθανο θεωρεί το ενδεχόμενο του Grexit, δηλαδή της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s. Όπως αναφέρει στη σημερινή του ανάλυση, παρόλο που η πρόσφατη πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα και οι εκλογές έχουν αυξήσει τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ο σχετικός κίνδυνος είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο κατά την κορύφωση της κρίσης, το 2012.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το ενδεχόμενο του Grexit εξακολουθεί να είναι σχετικά απίθανο. Ωστόσο, ο εν δυνάμει αυτός κίνδυνος θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα των υπόλοιπων χωρών – μελών του ευρώ, παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται, και οι κίνδυνοι μετάδοσης είναι σημαντικά χαμηλότεροι από ό,τι κατά την κορύφωση της κρίσης.

«Αν και μια ελληνική έξοδος σήμερα θα ήταν πιθανόν να προκαλέσει νέο κύκλο ύφεσης στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι λιγότερο έντονες από ό,τι το 2012, λόγω της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης και λόγω του ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πλέον ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Ευρωζώνης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση του οίκου αξιολόγησης.