Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, διοργανώνουν την Επιστημονική Ημερίδα «Ελληνικός Αποικισμός: Νέα Δεδομένα, Σύγχρονες Προσεγγίσεις».


H ημερίδα, στο πλαίσιο της εκθέσεως «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank», θα διεξαχθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9:00-19:00.
 
To επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο Ελληνικός Αποικισμός, καθώς και η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην Έκθεση οδήγησαν στη διοργάνωση της Επιστημονικής Hμερίδας, η οποία έχει στόχο την παρουσίαση νέων στοιχείων και την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου επί των θεμάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο του αρχαίου Ελληνικού Αποικισμού.

Στην Ημερίδα συμμετέχουν δεκαπέντε ιστορικοί και αρχαιολόγοι (ανασκαφείς, διευθυντές μουσείων και καθηγητές πανεπιστημίων) από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουκρανία και την Αυστραλία, οι οποίοι μελετούν τον Ελληνικό Αποικισμό και θα παρουσιάσουν νέα ανασκαφικά δεδομένα από την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται ή συνθετικές προσεγγίσεις των πτυχών του φαινομένου. Όλες οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.