Σε ιδιωτική εταιρία αναμένεται να εκχωρήσει, τη Δευτέρα, το δικαίωμα αποκομιδής παλιών ηλεκτρικών συσκευών, ο δήμος Θεσσαλονίκης. 

Είναι ένα από τα 94 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 16.00, στο δημαρχείο.

Συγκεκριμένα, ένα από τα θέματα είναι και η υπογραφή σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι, ακόμη:

  • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
  • Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 
  • Πραγματοποίηση μαθημάτων Ιστορίας και Κουλτούρας του Ελληνισμού της Ανατολής (Καππαδοκίας – Μ. Ασίας – Θράκης - Πόντου)
  • Έγκριση ετησίου προγραμματισμού δράσεων του Τμήματος Τουρισμού
  • Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες και πολύτεκνους
  • Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ίδρυμα Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας Anna Lindh