Επιμένει η Αττικό Μετρό: Ζητά από τον κατασκευαστή να συνεχίσει το έργο στο μετρό Θεσσαλονίκης


Επιμένει η Αττικό Μετρό Α.Ε.: Ζητά από την κοινοπραξία κατασκευαστών, που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου του μετρό της Θεσσαλονίκης, να συνεχίσει τις εργασίες.


Όπως γίνεται γνωστό με μια λιτή ανακοίνωση της Αττικό Μετρό Α.Ε., η εταιρία έχει απορρίψει την αίτηση διάλυσης της σύμβασης, που κατέθεσε η κοινοπραξία των κατασκευαστών, τόσο για νομικούς, όσο και για ουσιαστικούς λόγους. Ταυτόχρονα δημοσιοποιεί ότι ενεργεί για να διευθετήσει εκκρεμή θέματα, όπως αυτά που προκύπτουν από την παρέλευση της οριακής προθεσμίας του έργου, χωρίς, πάντως, να διευκρινίζει στην επίσημη ανακοίνωση, ποια είναι αυτά.

Η ανακοίνωση της Αττικό Μετρό Α.Ε. έχει ως εξής:

"Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης, της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Έργου Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, για ουσιαστικούς και νομικούς λόγους. Ταυτόχρονα, την καλεί να συνεχίσει τις εργασίες όπως επιβάλλεται από το νόμο, ενώ παράλληλα καταβάλει προσπάθειες για την διευθέτηση όλων των εκκρεμών θεμάτων και ειδικά αυτών που οφείλονται στη παρέλευση της οριακής προθεσμίας του Έργου".

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάρος έχει πέσει, πλέον, στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού έργου, καθώς η Αττικό Μετρό Α.Ε., επιμένει πως το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018.

Σχόλια