Εργαστήρια δημιουργικής γραφής για ενηλίκους, με αντικείμενο την ενασχόληση στη λογοτεχνία και στον πεζό λόγο, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Άνω Πόλης και Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τα εργαστήρια, που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, απευθύνονται σε ενηλίκους άνω των 18 ετών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία, με εισηγητή τον συγγραφέα Γιώργο Σανιδά, ο οποίος συμμετέχει εθελοντικά.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
  • Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 2310 315100, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 (έναρξη) από τις 19:00 έως τις 20:00
  • Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης, Κρίσπου 7, τηλ. 2310 219329, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 (έναρξη) από τις 10.00 έως τις 11.00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στις παραπάνω βιβλιοθήκες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.