Κλειστοί θα παραμείνουν λόγω των εορτών οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.


Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015.