Παρατείνεται κατά ένα έτος η ισχύς του Σήματος Μόνιμου Κατοίκου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που διατίθεται από την 1η Δημοτική Κοινότητα, για τους κατόχους της κάρτας 2014, σύμφωνα με την 1294/18-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.


Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι που διαθέτουν μόνιμη κατοικία (όχι επαγγελματική στέγη) στις περιοχές του κέντρου όπου ισχύει το μέτρο και επιθυμούν να υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται  στην 1η Δημοτική Κοινότητα (Προξ. Κορομηλά 36). 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2313 318500, 2313 318501, 2313 318504, 2313 318507