Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test. Και τώρα;

European_Central_Bank_01.jpg
Κεφαλαιακά αλώβητο βγήκε το εγχώριο τραπεζικό σύστημα από την ιδιαίτερα απαιτητική, δύσκολη και πολύμηνη διαδικασία συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Πρακτικά όμως τι σημαίνουν για την ελληνική οικονομία και τον συναλλασσόμενο τα ικανοποιητικά αυτά αποτελέσματα που πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες στην αξιολόγηση της ΕΚΤ;

Όπως έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη επιτελικά τραπεζικά στελέχη, με την ολοκλήρωση μιας ακόμη αξιολόγησης από τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές, η τρίτη τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες θα επικεντρωθούν πλέον με όλες τους τις δυνάμεις στην διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας που αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης, όπως έχουν αναφέρει τραπεζικά στελέχη σε δηλώσεις τους στον Τύπο, απαιτούσε από μεγάλο αριθμό στελεχών και διευθύνσεων να αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε επιμέρους ζητήματα που σχετίζονταν με τους ελέγχους στους ισολογισμούς τους, με αποτέλεσμα οι εργασίες της λιανικής τραπεζικής να υστερούν.

Σύμφωνα με δηλώσεις διοικητικών στελεχών και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι τράπεζες, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, έχουν ξεκινήσει την διάθεση κεφαλαίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αλλά και σε ιδιώτες, για την κάλυψη αναγκών τους.


από το ΑΜΠΕ

Σχόλια