Νέα προθεσμία για όσους οφείλουν σε δήμους

euro_10.jpg
Τίθεται εκ νέου σε ισχύ, από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, ο νόμος για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234 /23/10/2014), ο οποίος επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014, οι αιτήσεις των οφειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2014. Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου παρατείνεται έως τις 30/10/2014 η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οι οφειλές, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257.

Για το δήμο Θεσσαλονίκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης: 2313 317566, 2313 317569, 2313 317571, 2313 317568, 2313 317621, 2313 317586, 2313 317564, 2313 317561, 2313 317585.

Σχόλια