Σήμερα μπαίνουν οι αρχαιολόγοι στο δεύτερο δωμάτιο του Τύμβου Καστά


Εμφανίστηκε το ανώτερο τμήμα του τρίτου διαφραγματικού τοίχου στον τάφο του Τύμβου Καστά, στην Αμφίπολη, με την απομάκρυνση των χωμάτων στον χώρο, πίσω από τον διαφραγματικό τοίχο με τις καρυάτιδες.

Πλέον, η ανασκαφή έφτασε τα τρία μέτρα από το δάπεδο. Εκεί βρέθηκε επιμελημένο μαρμάρινο περιθύρωμα, ιωνικού ρυθμού, όπως και τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη του χώρου. Στο μαρμάρινο τμήμα του υπέρθυρου, απαντάται συμφυές γείσο το οποίο καλύπτει και το άνοιγμα της εισόδου.
Μέσα στην ημέρα οι αρχαιολόγοι θα προσπαθήσουν να μπουν στο χώρο, από το άνοιγμα που, ήδη, υπάρχει, στο άνω δυτικό μέρος του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, για να δουν τι τεχνική υποδομή θα χρειαστεί ώστε να στηριχθεί ο τείχος και να απομακρυνθούν τα χώματα, ώστε να ληφθούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του τρίτου χώρου.Συνεχίζεται, επίσης, η τοπογραφική αποτύπωση, προκειμένου να προκύψει η ακριβής γεωμετρία του μνημείου. Βάσει της τελικής γεωμετρίας θα συνταχθεί η συνολική μελέτη αντιστήριξης και υποστήλωσης του μνημείου. Έτσι, εξασφαλίζονται τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα για την σύνταξη των μελετών ολοκληρωμένης προστασίας και της μελλοντικής ανάδειξης του μνημειακού συνόλου.

Σχόλια