Την ίδρυση γραφείου εργασίας συζητά το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, στις 16:00 με τη νέα του σύνθεση το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης (Οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος).


Η ημερήσια διάταξη της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης και πρώτη για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-2019 περιλαμβάνει συνολικά 158 θέματα.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:


  • Η σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Α.Π.Θ για τη συνέχιση του προγράμματος “Άσκηση και ποιότητα ζωής σε χρόνιες παθήσεις” 
  • Η Λειτουργία Γραφείου Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης   
  • Η προμήθεια 80 υπόγειων κάδων αποθήκευσης αστικών απορριμάτων με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό 
  • Η λειτουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης μεταξύ των οδών 26ης Οκτωβρίου- Οδυσσέως και Μοναστηρίου  
  • Η διοργάνωση Λαϊκής Ποδηλατοδρομίας 
  • Η έγκριση της λειτουργίας Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σχολικού έτους 2014- 2015 
  • Η έγκριση μελέτης  για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων, έτους 2014”
  • Ο ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης 
  • Η κατασκευή τριών νέων κτιρίων στο χώρο του 1ου Γυμνασίου (πρώην Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων) Θεσσαλονίκης και ο καθορισμός όρων δόμησης στον χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου- Δημητρακοπούλου- Βασ. Όλγας- Νέστωρος Τύπα (χώρος διατηρητέου συγκροτήματος ΝΤΕΠΩ)  


Σχόλια