Στο πλαίσιο του έργου «Opencourses» του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.


Το έργο των «Opencourses» περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων στο διαδίκτυο και τη ζωντανή μετάδοση, καταγραφή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση διαλέξεων στο διαδίκτυο.

Το σχετικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα ψηφιακά μαθήματα προέρχεται από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με τις νέες υπηρεσίες καθώς και από την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του υφιστάμενου ψηφιακού μαθήματος.

Το μάθημα Μεταφραστικής Διαμεσολάβησης για τον Τουρισμό του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, αφού αναβαθμίστηκε ψηφιακά, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα αναρτηθεί στη σχετική ιδρυματική πλατφόρμα του ΑΠΘ και θα είναι διαθέσιμο με άδειες «creative commons» τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας όσο και στο ευρύ κοινό. Επίσης, προωθείται η ιδέα της ανοιχτής πρόσβασης αλλά και της πρόσβασης από ΑΜΕΑ.

Στο μάθημα, που ήταν βιωματικής εμπειρίας και το παρακολούθησαν προπτυχιακοί φοιτητές, δίδαξαν η δασκάλα Ιταλικής Γλώσσας Rosaria Gulisano και η καθηγήτρια Μεταφρασεολογίας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, Ελένη Κασάπη.

Σύμφωνα με τους καθηγητές του μαθήματος Μεταφραστικής Διαμεσολάβησης για τον Τουρισμό, «ως οργάνωση δραστηριότητας για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κατάρτιση τεχνικών, μελών ΔΕΠ και επιστημονικού προσωπικού, το μάθημα πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων που εργάζονται εθελοντικά ειδικά για την προώθηση της ιδέας της ανοιχτής πρόσβασης στις ακαδημαϊκές γνώσεις και τα ακαδημαϊκά μορφωτικά αγαθά.

»Σκοπός του βιωματικού μαθήματος ήταν η κατανόηση μέσα από την προετοιμασία θερινών συνταγών ελληνικής και ιταλικής παράδοσης των νημάτων παράδοσης αιώνων που ενώνουν αλλά και που διαφοροποιούν τους μεσογειακούς λαούς στην προετοιμασία της τροφής. Προσκεκλημένοι και φοιτητές γεύτηκαν τα εδέσματα που ετοιμάστηκαν και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη διαδικασία διαπολιτισμικής προσέγγισης της ελληνικής και ιταλικής γαστρονομίας που πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των μαθημάτων Μεταφραστικής Διαμεσολάβησης Ιταλικής και Ελληνικής για τουριστικές υπηρεσίες, του “Club Cultura Italiana” του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, των “Opencourses”».