Μειωμένος κατά 1,64% ήταν το Μάιο, σε σχέση με τον Απρίλιο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι αναζητούν εργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).


Αντίστοιχα, μειωμένος κατά 7,63% είναι ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων και κατά 13,81% ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ανήλθε το Μάιο σε 814.693 άτομα έναντι 828.299 τον Απρίλιο και 876.364 τον Απρίλιο του 2013.


 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάϊο 2014 ανήλθε σε 814.693 άτομα.  Από αυτά 446.660 (ποσοστό 54,83%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 368.033 (ποσοστό 45,17%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]


Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάϊο 2014 ανήλθε σε 142.064 άτομα όπου 65.824 (ποσοστό 46,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 76.240 (ποσοστό 53,67%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων [2]   για τον μήνα Μάιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 94.242 άτομα από τα οποία οι 88.925 (ποσοστό 94,36%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.317 (ποσοστό 5,64%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.


ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2014
ΜΑΪΟΣ
2014
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
828.299
814.693
-13.606
-1,64%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
164.819
142.064
-22.755
-13,81%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
102.026
94.242
-7.784
-7,63%

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.