Να σταματήσει κάθε ενέργεια για την πώληση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης από το ΤΑΙΠΕΔ, ζητά, με ψήφισμά του, το δημοτικό συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.


Το ψήφισμα εγκρίθηκε στη χθεσινή (30 Ιουνίου 2014) συνεδρίαση και με αυτό, το δημοτικό συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης ζητά από την κυβέρνηση «να στραφεί προς την επιλογή κατευθύνσεων που θα το ενισχύσουν(σ.σ. το λιμάνι) και θα το αναπτύξουν».

Μάλιστα, προτείνεται να σχεδιαστεί επενδυτικό πρόγραμμα «με νέες υποδομές και εκσυγχρονισμό υποδομών και αναδομών»  με αξιοποίηση των αποθεματικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να προχωρήσει το κράτος στις απαραίτητες συμπράξεις για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος (logistigs terminal, cruise terminal, νέες υποδομές περιμετρικά του λιμένος), να αξιοποιήσει το χερσαίο δίκτυο μεταφορών και να αναπτύξει συνδυασμένες μεταφορές, να εφαρμόσει τιμολογιακή πολιτική «που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα  της εγχώριας επιχειρηματικότητας» κξαι να προσελκύσει νέα φορτία με τη δημιουργία clustrers υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Για να καταστήσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μεγάλο, σύγχρονο, δημόσιο λιμάνι – κρίκο στην μεταφορική αλυσίδα, κατά πως του πρέπει», καταλήγει το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Μενεμένης – Αμπελοκήπων.