Εξυπηρέτησε 346 άτομα, κατά τους πέντε μήνες λειτουργίας της, η Νομική Υπηρεσία «Συμ- Παράσταση», που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Άρσις και στεγάζεται στο Κέντρο Αλληλεγγύης «Solidarity Now». 


Από αυτούς, 214  ήταν Έλληνες πολίτες και 132 αλλοδαποί.

Επίσης, η Υπηρεσία χειρίστηκε 471 υποθέσεις.

Οι εξυπηρετούμενοι της Νομικής Υπηρεσίας προέρχονται κατά το ήμισυ (173 άτομα επί του συνόλου των εξυπηρετούμενων) από κοινωνικές ομάδες που η τοποθέτηση τους στην κοινωνική δομή άλλαξε άρδην εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, όπως για παράδειγμα ιδιοκτήτες μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τα υπόλοιπα 173 άτομα που προσέγγισαν την υπηρεσία προέρχονται από τις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες με την επενέργεια της κρίσης αντιμετωπίζουν νέες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Όσον αφορά τον ηλικιακό παράγοντα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ανάγκη για παροχή νομικής βοήθειας στις ηλικίες 26-35, όπου ανήκαν 71 ωφελούμενοι της υπηρεσίας, 36-45, όπου ανήκαν 112 ωφελούμενοι και 47-60, όπου ανήκαν 88 από τους 346 ωφελούμενους της υπηρεσίας.

Οι περισσότεροι ζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη σε οικογενειακά, κοινωνικά και προνοιακού χαρακτήρα θέματα, την κάλυψη βασικών αναγκών όπως σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και θέματα ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι περισσότερες υποθέσεις που ανέλαβε το Κέντρο Αλληλεγγύης ήταν υποθέσεις Αστικού, εργατικού δικαίου, μισθωτικές διαφορές, άμυνα κατά μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και ποινικές υποθέσεις, όπως ακάλυπτες επιταγές, χρεοκοπημένοι εργοδότες που οφείλουν μισθούς σε εργαζόμενους, χρέη στην εφορία κτλ.

Τι είναι το Κέντρο Αλληλεγγύης
Το Κέντρο Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης είναι μία πρωτοβουλία του Solidarity Now, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ Αρσις και Praksis. Η νομική υπηρεσία «Συμ- Παράσταση» έχει ως στόχο την προσφορά δωρεάν νομικής υποστήριξης σε Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς, πληγέντες από την κρίση και σε άτομα προερχόμενα από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν της δωρεάν νομικής βοήθειας, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Από την υπηρεσία παρέχονται νομικές συμβουλές για ζητήματα δικαίου καταναλωτή, εργασιακά, κοινωνικής πρόνοιας (ελάφρυνση από χρέη που έχουν προκύψει από πιστωτικές κάρτες, υποθήκες και ακίνητα) και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα οι δικηγόροι παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου. Η νομική υπηρεσία στελεχώνεται από κοινωνιολόγο, τέσσερις δικηγόρους, καθώς και εθελοντές.