Χιλιάδες αγωγές για τη διεκδίκηση της διαφοράς του μισθού που δεν έπαιρναν, τα δώρα και τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν, αναμένεται να προκαλέσει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα stage.


Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να αναγνωριστεί  πως οι εργαζόμενοι σε προγράμματα  stage παρείχαν εξαρτημένη δουλειά πλήρους απασχόλησης, αφού η απόφαση –την οποία αποκαλύπτει η εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"-  αναγνωρίζει ότι οι συμβάσεις stage δεν αφορούσαν ούτε εργασιακή εμπειρία ούτε μαθητεία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπέκρυπταν  εξαρτημένη εργασία με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

H  απόφαση δεν θέτει θέμα επαναπρόσληψης, αλλά αναγνωρίζεται ότι θα έπρεπε να αμείβονται με μισθό αντίστοιχο των τακτικών υπαλλήλων των ίδιων θέσεων σε δήμους, περιφέρειες και δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως οι 120.000 εργαζόμενοι με προγράμματα stage, έχουν λαμβάνειν.

Για παράδειγμα, 13ο και 14ο μισθό, επιδόματα, οδοιπορικά, οικειοθελείς παροχές. Με δεδομένο ότι οι μισθοί τους ήταν της τάξης των 500 ευρώ, πλέον μπορούν να διεκδικήσουν τη διαφορά, ενώ τίθεται και ζήτημα αναγνώρισης των ημερών εργασίας στο ΙΚΑ, καθώς δεν πρόκειται για περίοδο μαθητείας αλλά για σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η απόφαση 885/14 με  εισηγητή τον αρεοπαγίτη Δημ. Μουστάκα, αναγνωρίζεται πως δεν πρόκειται περί συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, όπως υποστήριζαν ο ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας, που δικαιολογούσαν τις προσλήψεις με το σκεπτικό ότι οι απασχολούμενοι θα αποκτούσαν προσόντα για τη μετέπειτα εξέλιξη στην εργασία τους. Δεν αναγνωρίζεται επίσης ότι πρόκειται για συμβάσεις μαθητείας, δηλαδή εξοικείωσης του συμβασιούχου με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, απορρίπτοντας και τον ισχυρισμό περί παροχής κατάρτισης.