Ανακοίνωση σχετικά με την ποινική δίωξη για απάτη και πλαστογραφία στο πρόγραμμα Erasmus, που ασκήθηκε σε βάρος καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εξέδωσε η
αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του πανεπιστημίου, Δέσπω Λιάλιου.

Όπως σημειώνει, ο εν λόγω καθηγητή, που σύμφωνα με την ίδια καταχράστηκε ποσό άνω των 60.000 ευρώ για μετακινήσεις του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δεν ήταν αρμόδιος για το Erasmus του ΑΠΘ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και προς αποκατάσταση ανακριβειών που αναφέρονται σε κατάχρηση κονδυλίων του προγράμματος ERASMUS του ΑΠΘ, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS είναι ο/η εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

2. Το ποσό το οποίο αφορούσε αποκλειστικά σε μετακινήσεις του υπόλογου καθηγητή για διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS κινητικότητας καθηγητών, ανέρχεται σε 66,388,86 ευρώ.

3. Οι μετακινήσεις υλοποιήθηκαν στο διάστημα 2006-2013 και δεν είχαν σχέση με άλλες δράσεις του προγράμματος που αφορούν σε φοιτητές ή διοικητικό προσωπικό.

4. Το ποσό που αφορούσε το πρόγραμμα ERASMUS επεστράφη κατ'  απαίτηση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τον υπόλογο αμέσως και εξ ολοκλήρου το Σεπτέμβριο του 2013 μετά από έλεγχο που διενήργησε ο ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ και αυτοέλεγχο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΠΘ.

5. Το Α.Π.Θ. από το 1987 έχει καθιερώσει ελεγκτικούς μηχανισμούς ως προς τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και συνεργάζεται στενά με το ΙΚΥ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως εσχάτως με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

6. Μολονότι ό Τύπος έχει ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα εδώ και αρκετό καιρό, κανείς από τους εκπροσώπους του Τύπου δεν απευθύνθηκε στην (υπογράφουσα) αρμόδια Αντιπρύτανι  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού για ακριβείς πληροφορίες».