Επιστολή στον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γ.Χατζάκη, με την οποία ζητεί την παράταση της προθεσμίας για την
εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, απέστειλε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (ΕΦΕΕΘ).

Η ΕΦΕΕΘ επισημαίνει πως λόγω της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων τα λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία δεν προλαβαίνουν εκ των πραγμάτων να διεκπεραιώσουν τις εργασίες εκπρόθεσμων διακοπών. Για αυτόν τον λόγο ζητεί να παραταθεί η προθεσμία, που λήγει στις 20 Ιουνίου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.