Ï õðïøÞöéïò ãéá ôçí ðñïåäñåßá ôïõ êüììáôïò ÄçìÞôñçò Áâñáìüðïõëïò  êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ, óôçí óõíåäñßáóç ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÍÄ, ôï ÓÜââáôï 31 Ïêôùâñßïõ 2009, óôï ÊÜñáâåë.
Tην ανάγκη να αναζητηθούν πολιτικά και θεμιτά μέσα συναίνεσης, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της χώρας, επισημαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε συνέντευξή του στη Real News.

 

«Σήμερα οι πολιτικές εξελίξεις επιβάλλουν περισσότερο από ποτέ τέτοιου είδους συναινέσεις, στο μέτρο που οι αυτοδυναμίες είνα πλέον δύσκολη υπόθεση» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σημειώνει ότι η Βουλή με τη σημερινή της σύνθεση μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς, όπως δηλώνει, η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι της εξόδου από την κρίση, επαναφέροντας την ανάπτυξη και προχωρώντας τις μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, δεν αποκλείει τη δημιουργία ενός «μεγάλου συνασπισμού» με τη συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει: «Εφόσον ο λαός δεν θα έδινε αυτοδυναμία σε ένα κόμμα όλες οι επιλογές είναι θεμιτές, κάτω από όρους ειλικρινούς συνεργασίας και κατανόησης με κοινό παρονομαστή το συμφέρον της Ελλάδας».