Χρηματοδότηση από ΣΒΒΕ για συμμετοχή σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις στην Κίνα

Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου Dragon-Star προκήρυξε ότι θα υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με το οποίο χρηματοδοτεί τα έξοδα μετακίνησης ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις.


Συγκεκριμένα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή:


 • στην εκδήλωση επιχειρηματικής / τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Έκθεσης «EU-China Business & Technology Co-operation Fair» που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου 2014, στην Chengdu της Κίνας, με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών με αντίστοιχες κινέζικες επιχειρήσεις ή τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς. Οι θεματικές προτεραιότητες τόσο της έκθεσης όσο και της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες: Τρόφιμα και σύγχρονες γεωργικές καλλιέργειες, Περιβάλλον, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Βιοτεχνολογία, Logistics, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες.
 • Στις εκδηλώσεις: a)    Επιστημονικό, Τεχνολογικό και βιομηχανικό Φόρουμ b)    Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη δημιουργία κινεζο-ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πάρκου με  συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πάρκων, συστάδων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων, ζωνών καινοτομίας κλπ. c)    Επιχειρηματικές / τεχνολογικές συναντήσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με επενδυτικούς φορείς (Venture Capital, Private Equity) από την Κίνα που χρηματοδοτούν σύσταση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα στην ZHONGSHAN της Κίνας (24-25 October 2014).
 • και/ή συμμετοχή στις εκδηλώσεις (a)  Ημερίδα παρουσίασης επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην περιοχή του Πεκίνου. (b)  Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B» με κινέζικες επιχειρήσεις του China Innovation Cluster. (c)  Επενδυτικές ευκαιρίες συνεργασίας κινέζικων και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: Pitch Meeting, στο BEIJING (27-28 October 2014).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το ταξιδιωτικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού, το κόστος διαμονής και διατροφής, το κόστος συμμετοχής στις εκδηλώσεις, τις επιχειρηματικές συναντήσεις και τις ημερίδες επιχειρηματικών συναντήσεων, το κόστος εσωτερικής μετακίνησης – ταξί, εισιτήρια τρένου, λεωφορείου κλπ). 
Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προορισμών και συγκεκριμένα:
 • Για έναν προορισμό € 2,500
 • Για δύο προορισμούς € 3,000
 • Για τρεις προορισμούς € 3,500


Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
 • 06/06 ώς 18/07 2014: Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων
 • 11/07/2014: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ) για προκαταρκτικό έλεγχο της συνάφειας του ερευνητικού αντικειμένου με κάποια από τις θεματικές προτεραιότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIΖON 2020 [αποκλειστικά για αιτήσεις αναζήτησης ερευνητικού συνεργάτη – Partner Search (PS)]
 • 21/07 ώς 25/07/2014: Αξιολόγηση προτάσεων
 • 01/08/2014: Τελική επιλογή των επιτυχημένων προτάσεων από τη Διαχειριστική Επιτροπή
 • 01/08/2014: Ενημέρωση όλων των υποψηφίων σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
 • 24/12/2014: Προθεσμία για παράδοση τελικού απολογισμού (οικονομική αναφορά και αναφορά δραστηριοτήτων / αποτελεσμάτων επιχειρηματικών συναντήσεων)

Στο φάκελο συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 • Αίτηση Συμμετοχής (Application Form)
 • Επιστολή αποδοχής συμμετοχής από την επιχείρηση ή τον ερευνητικό και τεχνολογικό φορέα (Letter of Commitment)
 • Φόρμα προσφοράς τεχνολογίας (Technology Offer – TO) και/ή Φόρμα Αναζήτησης Τεχνολογίας (Technology Request – TR) και/ή Φόρμα Αναζήτησης Ερευνητικού Συνεργάτη (Partner Search – PS) ανάλογα με το αντικείμενο της συνεργασίας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένη το ολόκληρο κείμενο της προκήρυξης).
 • Φόρμα προκαταρκτικού ελέγχου της συνάφειας του ερευνητικού αντικειμένου με το HORIΖON 2020 (Confirmation of Pre-check) – αποκλειστικά για αιτήσεις αναζήτησης ερευνητικού συνεργάτη – Partner Search (PS).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ένα αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπόψη κας Μόνικα Νάζη
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Πλατεία Μοριχόβου 1
54625 Θεσσαλονίκη

Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα σχετικά έγγραφα της αίτησής τους σε ηλεκτρονική μορφή στο m.nagy@sbbe.gr.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τη διαδικασία χρηματοδότησης και απολογισμού μπορείτε επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310 539217 (εσωτ. 207) ή στο email: m.nagy@sbbe.gr.

Σχόλια