Γερμανική υποστήριξη στις διεκδικήσεις των ελλήνων πρυτάνεωνΠραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Ιουνίου, η συνάντηση μεταξύ της συνόδου των πρυτάνεων των γερμανικών πανεπιστημίων με την αντίστοιχη σύνοδο πρυτάνεων των ελληνικών.


Η συνάντηση κατέληξε στην έκδοση κοινού ψηφίσματος με το οποίο επικρίνεται η υπαγωγή της παιδείας στα μνημόνια, η οποία οδήγησε στην υποχρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστημίων και στην εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας του προσωπικού τους. Το ψήφισμα εφιστά την προσοχή στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει κι αυτή να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο σύμφωνα με το οποίο η παιδεία είναι επένδυση για το μέλλον και όχι δαπάνη στον προϋπολογισμό.

Οι εργασίες της συνάντησης οδήγησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της συνόδου των πρυτάνεων των γερμανικών πανεπιστημίων και της συνόδου των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η εντατικοποίηση των συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών πανεπιστημίων, η επεξεργασία κοινών προγραμμάτων σπουδών για έλληνες και γερμανούς φοιτητές, η αύξηση των ανταλλαγών μεταξύ τους καθώς και η υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων προς χρηματοδότηση. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί τη πρόοδο των συνεργασιών.

Για τη συνάντηση ο πρύτανης του ΑΠΘ και μέλος του προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων, καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι η σύνοδος των πρυτάνεων των γερμανικών πανεπιστημίων υποστηρίζει ένθερμα και ανεπιφύλακτα τις θέσεις και διεκδικήσεις της συνόδου των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων, στιγματίζοντας την ένταξη της παιδείας στα μνημόνια και την εφαρμογή πολιτικής αποδυνάμωσης των δημόσιων πανεπιστημίων μέσω της υποχρηματοδότησης και της αφαίρεσης προσωπικού από αυτά.

»Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η υποστήριξη δεν παρέχεται από πρυτάνεις πανεπιστημίων μιας οποιασδήποτε χώρας της Ευρώπης αλλά της Γερμανίας, οι ευθύνες της οποίας για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα είναι γνωστές. Ήρθε επιτέλους η ώρα να γίνει και η Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα, αποδεχόμενη τη βασική ευρωπαϊκή αρχή ότι η παιδεία είναι επένδυση για το μέλλον και όχι δαπάνη στους προϋπολογισμούς».

Σχόλια