Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2013”, συνολικής δαπάνης 170.000,00 €, υπεγράφη τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Αστικού Περιβάλλοντος Ανδρέα Κουράκη και τον εκπρόσωπο της ανάδοχης κατασκευάστριας εταιρίας.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 200.000 € (με ποσοστό έκπτωσης 15% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης), προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας 350 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, χρηματοδοτείται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς και στον Προϋπολογισμό του δήμου.

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους, στα ακόλουθα δημοτικά κτίρια:
  • Δημαρχιακό Μέγαρο
  • Νέα Παραλία (εγκαταστάσεις) πρώτη φάση λειτουργίας
  • Κολυμβητήριο Τούμπας
  • Πνευματικό Κέντρο Τούμπας
  • Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
  • Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου
  • Διεύθυνση βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων του δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως
  • Διεύθυνση διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος επί της οδού Κλεάνθους
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας σε πλήθος δημοτικών κτιρίων