Με 75 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 5 Ιουνίου, η 10η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14:00, στο Δημαρχείο (οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος). 


Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

  • «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄, Ε΄ δημοτικών κοινοτήτων, έτους 2014». Έγκριση σχετικής μελέτης συνολικής δαπάνης  800.000,00 € για την εκτέλεση του έργου. 
  • Έγκριση τοποθέτησης επιταχυνσιογράφων σε κτίρια του δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση καταγράφοντας διαρκώς τον εδαφικό κραδασμό και αποστέλλοντας τα σχετικά δεδομένα σε συγκεκριμένο εξυπηρετητή που βρίσκεται στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2014 λόγω σχετικής απόφασης ένταξης των δύο προγραμμάτων - «MEDSEATIES» και «SKILLS BALANCING» - που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • «Μήνας Χορού – Φεστιβάλ Ελλήνων Χορογράφων», που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 29 Ιουνίου 2014 στα Δημοτικά Θέατρα Άνετον και Κήπου. Έγκριση του καλλιτεχνικού προγράμματος του κύκλου εκδηλώσεων. 
  • «Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου» για την περίοδο από 1 έως 30 Ιουλίου 2014.   Έγκριση του καλλιτεχνικού προγράμματος.