Αύριο Τρίτη 1 Ιουλίου θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Ιουλίου 2014 σε 703.269 συνταξιούχους του
ΟΓΑ, ενώ σήμερα θα γίνει η πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων σε 148 δικαιούχους.


Η πληρωμή συντάξεων θα γίνει με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει οι συνταξιούχοι για την πληρωμή των συντάξεων.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουλίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 314.423.413,69 ευρώ.

Η πληρωμή παλαιών οικογενειακών επιδομάτων σε 148 δικαιούχους (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις) αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν από την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους. Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ και αντιστοιχεί σε εκείνο που
δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 235.880,42 ευρώ.