Καθορίστηκε σε ποια πανεπιστήμια και για ποιες ειδικότητες «ανοίγουν» θέσεις που θα καταλάβουν οι 600 «διαθέσιμοι» διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ.


Ορίζεται ότι 128 θέσεις θα καλυφθούν από «διαθέσιμους» υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 55 θέσεις από υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 353 από υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 55 από υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.Συγκεκριμένα ορίζεται ότι :

Α. 128 θέσεις αφορούν υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) :


 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 7 ειδικότητας βιβλιοθηκονόμων, 26 διοικητικού, 12 διοικητικού οικονομικού
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ -33 Διοικητικού/οικονομικού
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -5 διοικητικού οικονομικού
 • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-3 θέσεις Βιβλιοθηκονόμων, 3 διοικητικού
 • ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ -1 θέση βιβλιοθηκονόμου και 2 θέσεις διοικητικού
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -5 βιβλιοθηκονόμων 26, διοικητικού οικονομικού
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΡΕΘΥΜΝΗΣ -5 Διοικητικού

Β. 55 θέσεις αφορούν υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:


 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -15 κλάδου ειδικότητας βιβλιοθηκονόμων, 7 διοικητικού
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ -12 λογιστικού Διοικητικού
 • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ -2 βιβλιοθηκονόμων
 • ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ -2 βιβλιοθηκονόμων
 • ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -4 βιβλιοθηκονόμων
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 5 βιβλιοθηκονόμων
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -1 βιβλιοθηκονόμων
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 5 Διοικητικού Λογιστικού
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ /Ρεθύμνης -2 Βιβλιοθηκονόμων

Γ. 353 θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και κατανέμονται ως εξής:


 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - κλάδου Διοικητικού 44, λογιστικού 16
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Κλάδου Διοικητικού 39, Λογιστικού 64
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κλάδου Διοικητικού 5, Λογιστικού 5
 • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - κλάδου Διοικητικού 15, Λογιστικού 9 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - Διοικητικού 3, Λογιστικού 3
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - κλάδου Διοικητικού 10, Λογιστικού 12, Γραμματέων 6, Τεχνικού ηλεκτρολόγων 1, Τεχνικού ηλεκτρονικών 1, Τεχνικού πρακτικών μηχανημάτων 1, Τεχνικού μηχανοτεχνιτών 1, τεχνικού υδραυλικών 1
 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - κλάδου διοικητικού 10, λογιστικού 8 Αλεξάνδρειο
 • ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διοικητικού 3, Οικονομικού 3, Τεχνικού ηλεκτρολόγων 1, τεχνικού οδηγών 1, τεχνικού υδραυλικών 1
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - κλάδου Διοικητικού 13, Λογιστικού 15, γραμματέων 4, Τεχνικού Αερίων Καυσίμων 2, ΤΕΧΝΙΚΟΥΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1, ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΟΔΗΓΩΝ 2, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - κλάδου διοικητικού 3, Οικονομικού 2
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - κλάδου Διοικητικού 8, Οικονομικού 2
 • ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) - Κλάδου Διοικητικού 6
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Μαγνησίας) - Κλάδου Διοικητικού 8
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΗΣ) - κλάδου διοικητικού 5, λογιστικού 4
 • ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΩΝ) - κλάδου Διοικητικού 7, Λογιστικού 5

Δ. 64 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) της ειδικότητας των επιμελητών οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:


 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (15),
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (16),
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3),
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (6), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (8),
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3),
 • ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4),
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (5),
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ /ΡΕΘΥΜΝΗΣ (4)