Στις 30 Ιουνίου η Γ.Σ των μετόχων


Η ΠΑΕ Αρης ανακοίνωσε σήμερα την πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Αρης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης (Αλκμήνης 69) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Θέμα 2ο : Ανανέωση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου – εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για θέση της ΠΑΕ σε εκκαθάριση – καθορισμός τρόπου εκκαθάρισης

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους (ή το  αποδεικτικό έγγραφο που τους χορήγησε η ΠΑΕ σχετικά με τις μετοχές  που τους ανήκουν) στο Ταμείο της ΠΑΕ ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της ΠΑΕ Αρης (Αλκμήνης 69) πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση».

Σχόλια