Στις 17 Ιουνίου θα ανοίξει εκ νέου η Βουλή με τις εργασίες του Α' Θερινού Τμήματος έως τις 10 Ιουλίου. Θ' ακουλούθήσει το Β' Θερινό Τμήμα, ενώ οι εργασίες του Γ΄ Θερινού Τμήματος θα διαρκέσουν από 2 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου.

Σειρά νομοσχεδίων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς δεν ολοκληρώθηκε η επεξεργασία τους, λόγω του κλεισίματος της Ολομέλειας της Βουλής, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν από το Α' Θερινό Τμήμα.

Μεταξύ αυτών των νομοσχεδίων είναι:
* Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, και Θεσσαλονίκης».
* Του Υπουργείου Υγείας που αφορά Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο Κοινοτικής Οδηγίας για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση καθώς και Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία.
* Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής».
* Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες.