Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αιτήσεων νέων καινοτόμων ιδεών για συμμετοχή στο Thessaloniki Smart up Innovation Hub με την υποβολή 40 προτάσεων ενδεικτικά στους τομείς της πληροφορικής, της ιατρικής, της διατροφής, του τουρισμού, ενώ προτάσεις έχουν κατατεθεί και από νεοφυείς επιχειρηματίες της Σουηδίας και της Μ. Βρετανίας.


Η αξιολόγηση των υποψήφιων “Smart ups” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του οικοσυστήματος της καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τους υποψήφιους νεοφυείς επιχειρηματίες συγκροτείται από μέλη που εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και ερευνητικό χώρο (τριπλή έλικα).

Τα αποτελέσματα των ιδεών που θα ενταχθούν στο Thessaloniki Smart up Innovation Hub θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.thessinnozone.gr μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014.

Οι ιδέες αυτές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει η Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στα μέσα του Ιουνίου 2014. Ο τελικός στόχος είναι τα ώριμα επιχειρηματικά σχέδια, κατόπιν 4μηνης εξατομικευμένης υποστήριξης, να προσελκύσουν χρηματοδότηση κυρίως από τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014 με τη διαδικασία “pitching process’’ από επενδυτικούς οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού (business angels, family houses, venture capitals κα).

Η πρωτοβουλία της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και των τεχνολογιών αιχμής.