Τους υποψήφιους πρυτάνεις ανακοίνωσε χτες μετά από συνεδρίασή του το Συμβούλιο του ΑΠΘ. Υποψήφιοι θα είναι οι Στέργιος Λογοθετίδης, Περικλής Μήτκας και Ιωάννης Παπαδογιάννης.

Κατ' αρχάς, κατά τη συνεδρίαση ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Δάτσκου, την οποία ο υποψήφιος υπέβαλε με το αιτιολογικό ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ουσιαστικά δεν επιτρέπει την εκλογή πρύτανη ο οποίος δεν προέρχεται από το Ίδρυμα.

Το Συμβούλιο στη συνέχεια προχώρησε στη διαδικασία επιλογής μεταξύ των υπολοίπων 5 υποψηφίων, ήτοι των καθηγητών Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Στέργιου Λογοθετίδη, Περικλή Μήτκα, Ιωάννη Παντή και Ιωάννη Παπαδογιάννη.

Αφού έλαβε υπόψη την παρουσίαση των στοιχείων των υποψηφίων από το αρμόδιο τριμελές όργανο διενέργειας των πρυτανικών εκλογών, τους πλήρεις φακέλους που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και τις αναλυτικές απαντήσεις και διευκρινίσεις που αυτοί έδωσαν κατά την διαδικασία ακροάσεως, επέλεξε με ψηφοφορία βάσει των κριτηρίων που θέτει ο νόμος για την εκλογή στη θέση του πρύτανη. 

Το αναλυτικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:

  • Ανδρέας Γιαννακουδάκης 2 ψήφοι
  • Στέργιος Λογοθετίδης 11 ψήφοι
  • Περικλής Μήτκας               10 ψήφοι
  • Ιωάννης Παντής                   1 ψήφος
  • Ιωάννης Παπαδογιάννης       12 ψήφοι


Το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο αριθμός των ψήφων για κάθε υποψήφιο κατά κανένα τρόπο δεν υποδηλώνει αξιολογική κατάταξη.
Επίσης, υπενθυμίζει ότι τα πλήρη πρακτικά της συνεδριάσεώς του θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του, σε εύθετο χρόνο.
Τέλος, ευχαριστεί όλους τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους να υπηρετήσουν το Πανεπιστήμιο σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.