Στο έργο Waternomics - ICT for Water Resoursce Management συμμετέχει ο δήμος Θέρμης μαζί με άλλους 9 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά την εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων του δήμου για την τοποθέτηση αισθητήρων μέτρησης κατανάλωσης νερού. 


Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.905.000,00 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει εργαλεία για την εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που σκοπό έχουν:
  • τη διαχείριση του νερού ως πόρου,
  • την ευαισθητοποίηση  του τελικού χρήστη, και
  • την αποφυγή των διαρροών μέσω της ανίχνευσής τους.

Το WATERNOMICS προσβλέπει στην ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προτύπων σε συστήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων που αφορούν στην κατανάλωση νερού μέχρι τον τελικό χρήστη. 
Έτσι προβλέπεται να γίνει ανάπτυξη νέων λογισμικών για οικονομικές μετρήσεις του νερού καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων για την πρόβλεψη, τη διάγνωση και την  ανίχνευση σφαλμάτων στην κατανάλωση νερού.

Ζητούν εθελοντές...

Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί την ενεργή και εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων του δήμου Θέρμης (50 νοικοκυριά σε αριθμό) οι οποίοι θα θέσουν τα νοικοκυριά τους στη διάθεση του δήμου προκειμένου να τοποθετηθούν αισθητήρες μέτρησης κατανάλωσης νερού αναγκαίοι για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο δήμος Θέρμης καλεί όσους κατοίκους θα ήθελαν να συμμετέχουν ενεργά στο παραπάνω εργαλείο διαχείρισης νερού και να συν-διαμορφώσουν μαζί με κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα τα αποτελέσματα του προγράμματος, να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή μέχρι 11 Ιουνίου 2014 στο δήμο Θέρμης στο mail (ipavlou@dimosthermis.gr).

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.2313300777 (Ι. Παύλου)