Κατά τους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας του (Ιανουάριος- Μάρτιος 2014), 363 άτομα συνολικά επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας δωρεάν ιατρική ή νομική υποστήριξη.


Μεταξύ των επισκεπτών καταγράφηκαν 197 Έλληνες πολίτες και 166 πολίτες ξένης υπηκοότητας, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει μια πολύ σημαντική μερίδα κατοίκων της χώρας.

Ειδικότερα, τη συγκεκριμένη περίοδο, 171 άτομα έλαβαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, μέσω του ιατρικού τμήματος που λειτουργεί στο Κέντρο Αλληλεγγύης, ενώ αντίστοιχα, 196 άτομα αναζήτησαν νομική συμβουλευτική υποστήριξη από τη νομική υπηρεσία που λειτουργεί στο Κέντρο.

Ποια νομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν Έλληνες κι αλλοδαποί

Αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 196 άτομα επισκέφτηκαν το Κέντρο Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης, αναζητώντας νομική συμβουλευτική υποστήριξη. Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ ανέλαβαν συνολικά 268 νομικές υποθέσεις. Η πλειοψηφία των νομικών υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης αφορούσε ζητήματα αλλοδαπού δικαίου (20%), καθώς και κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας (19%), ενώ η ζήτηση για παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα ασφαλιστικά, ποινικού δικαίου, καθώς και ρύθμισης χρεών από πιστωτικές κάρτες, υποθήκες και ακίνητα ήταν ιδιαιτέρως υψηλή.

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του Κέντρου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι ξεκινούν από την αδυναμία αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας και της εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι και την καθεαυτή αδυναμία πρόσβασης στη δικαιοσύνη λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Τι είναι το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 
Το Κέντρο εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014 από το Solidarity Now, ενώ τόσο η φιλοσοφία, όσο και η επιχειρησιακή λειτουργία του ευθυγραμμίζονται άμεσα με τον κεντρικό σκοπό του Solidarity Now να υλοποιεί δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, παρέχοντας άμεση στήριξη στους πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κατάστασης που έχει επέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Αντιλαμβανόμενο τις αυξημένες –εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης- ανάγκες των σύγχρονων πολιτών στους τομείς της Υγείας και Νομικής υποστήριξης, το Κέντρο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη, σε στενή συνεργασία με δύο ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, την ΑΡΣΙΣ (www.arsis.gr) και την PRAKSIS (www.praksis.gr),  προσφέρει δωρεάν νομικές και ιατρικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. 
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2014, 171 άτομα έλαβαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, μέσω του ιατρικού τμήματος που λειτουργεί στο Κέντρο Αλληλεγγύης. Αντίστοιχα, 196 άτομα αναζήτησαν νομική συμβουλευτική υποστήριξη από τη νομική υπηρεσία που λειτουργεί στο Κέντρο.  
Το Κέντρο Αλληλεγγύης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Βαλαωρίτου, Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία, 1ος όροφος. 
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-17:00 και παρέχει υποστήριξη κατόπιν ραντεβού. 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Αλληλεγγύης στον ιστότοπο www.solidaritynow.gr και τηλεφωνώντας στο 2310-50 10 30 & 50 10 40