ΑΠΘ Σεμινάριο Photoshop του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Σεμινάριο επιμόρφωσης για τη σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.
Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 36 διδακτικές ώρες και αφορά την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας για την προετοιμασία και τη χρήση γραφικών στοιχείων σε έντυπες και ψηφιακές - διαδικτυακές εκδόσεις σε περιβάλλον εργασίας Photoshop της Adobe, ενώ στο τέλος του θα παρουσιαστούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές (εμπορικές και οpen source).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 13/04/2014 και μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ οι παραδόσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, πρωινές ώρες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σχόλια