Σεμινάρια «Σχεδίασης γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (CAD)» στο ΑΠΘ

Σεμινάριο με τίτλο «Σχεδίαση γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (CAD)» θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, από 19 Μαΐου.


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας 36 ωρών, απευθύνεται σε εργαζομένους και ανέργους του τομέα της σχεδίασης, μηχανικούς, τεχνολόγους μηχανικούς αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται.

Υλοποιείται από το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει πάνω στη σχεδίαση γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (cad).
Περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στο πρόγραμμα DraftSight, συντεταγμένες, κείμενο, σχέδια και πρότυπα, διαστασιολόγηση, γραμμές, στοιχεία σχεδίασης (blocks), εξαγωγή σχεδίων σε εικόνες και PDF, εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/04/2014 έως 11/05/2014 και μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι Σπουδών
3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)
Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 19.30 έως τις 22.00.Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10.00-13.00.

Σχόλια