ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Τέλος στην "ταλαιπωρία" των επικυρωμένων εγγράφων

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο διοικητικής Μεταρρύθμισης βάζει τέλος στην υποχρέωση για πρωτότυπα και επικυρωμένα έγγραφα.
Πιο εύκολες γίνονται οι συναλλαγές με το Δημόσιο, αφού πλέον καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις συναλλαγές, όπως αποφάσισε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιό του. Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών με το Δημόσιο, θα είναι αρκετή μια ευανάγνωστη φωτοτυπία.του εγγράφου, που έχει εκδώσει υπηρεσία ή φορέας.
Η απόφαση αφορά όλο το δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστηρίων και της Εκκλησίας.

Σχόλια