Μείωση κατά 20% στα τροφεία που πληρώνουν οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» και στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) δήμου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε, χθες, το δημοτικό συμβούλιο.


Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (1η  Σεπτεμβρίου 2014).
Τα τροφεία διαμορφώνονται κατά περίπτωση:  

Για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ: Για το πρώτο παιδί 64 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 48 ευρώ, για το τρίτο παιδί 32 ευρώ. 

Για εισόδημα από 15.001 ευρώ έως 27.000 ευρώ: Για το πρώτο παιδί 80 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 64 ευρώ, για το τρίτο παιδί 48 ευρώ. 

Για εισόδημα από 27.001 ευρώ και άνω: Για το πρώτο παιδί 96 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 80 ευρώ, για το τρίτο παιδί 64 ευρώ. 

Η  ειδική εισφορά που ισχύει για τα παιδιά των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των στρατευμένων, των απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων), των δημοτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δήμου, ορίζεται στο μισό του αρχικού ποσού που αναφέρεται στις ανωτέρω κατηγορίες.

Για τις μειώσεις μίλησε στη Ραδιοεφημερίδα του Fm100 η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλυψώ Γούλα, η οποία τόνισε ότι «αν και δεν είναι η καλύτερη εποχή, ο δήμος Θεσσαλονίκης αποδεικνύει το κοινωνικό του πρόσωπο». 

Κάλεσε τον κόσμο να επικοινωνεί με τη διεύθυνση Παιδικών Σταθμών που εδρεύει στο παλιό δημαρχείο της Τριανδρίας, ή στο τηλέφωνο 2313-305444, για να παίρνει πληροφορίες.