ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σχέδιο δράσης για την απασχόληση

Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση οκτώ ανέργων, οι οποίοι θα πρέπει να ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, προκήρυξε η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αν. Θεσσαλονίκης» και η «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης ΑΕ».

Το Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. 
Υποβολή αιτήσεων έως 30/4/2014.Σχόλια