Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί, ως την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, ομάδα περίπου 50 αντιπροσώπων 11 ευρωπαϊκών πόλεων, προκειμένου να εκπαιδευτούν
πάνω στην ανάπτυξη ρεαλιστικών και στρατηγικών τοπικών σχεδίων δράσης για την ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, σήμερα και αύριο, διεξάγεται κλειστό Workshop στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες τοπικές περιπτώσεις νέων επιχειρηματιών (όπως οι Έργον, Incrediblue, Σπείρα Γης, Αγρόκτημα Καμάρης, Drift leather, Yourse, oohmygod, Vamma del Sol).

Η εν λόγω συνάντηση εργασίας γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος My Generation At Work/ URBACT ΙΙ, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εταίρος.